Εικόνα

Advertisements

Se présenter

1.Θα χρησιμοποιήσετε το παρακάτω πρότυπο φύλλο εργασίας για να δημιουργήσετε το πορτρέτο σας και να το δημοσιεύσετε στο projet eTwinning «TOUT ce que J’AIME» . Μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες σας  ή ό,τι άλλο σας αρέσει.

Πρότυπο Παρουσίασης

2. Θα γίνει έλεγχος του κειμένου από εμένα.

3.Στη συνέχεια θα ζητήσετε αποθήκευση σε μια μορφή εγγράφου, έτσι ώστε η παρέμβαση κάποιου άλλου να είναι  αδύνατη.

4.Θα το ονομάσετε με το όνομά σας.

5.Θα το δημοσιεύσετε στο dossier: Grèce-Présentation des élèves grecs.